GraanCAO

Duurzame inzetbaarheid

DI staat voor duurzame inzetbaarheid, soms ook generatiepact of generatiepactregeling genoemd. Onder duurzame inzetbaarheid valt een aantal ontziemaatregelen; zoals bijvoorbeeld 80/90/100, 80/80/100 en het duurzame inzetbaarheidsbudget. Deze ontziemaatregelen worden vaak een aantal jaren voor pensionering ingezet. Het doel van soortgelijke regeling(en) is werknemers langer fit, vitaal en gezond te houden, maar ook het bevorderen en behouden van werkplezier op latere leeftijd.

Duurzame inzetbaarheid is maatwerk

Cao-partijen hebben in 2019 besloten een enquête duurzame inzetbaarheid in de diervoederindustrie te houden. Door middel van deze enquête werden de wensen en behoeften van werkgevers en werknemers met betrekking tot duurzame inzetbaarheid onderzocht. In de enquête zijn de ontziemaatregelen beperkt tot 80/90/100 en duurzame inzetbaarheidsbudget. In de cao 2020 – 2022 zijn cao-partijen een 80/80/100-regeling overeengekomen.

Wat houden deze 2 regelingen in?

De 80/80/100 regeling houdt in dat werknemer een aantal jaren voor pensioendatum een ingedeeld werkschema krijgt. Dat wil zeggen dat er 80% wordt gewerkt, daar 80% salaris tegenover staat en 100% pensioen wordt opgebouwd. Het duurzame inzetbaarheidsbudget wordt in de loop der jaren opgebouwd. Dat wil zeggen dat werknemers gedurende hun loopbaan verlofdagen kunnen opsparen. Aan deze dagen is een maximum verbonden. Deze dagen kunnen vervolgens op latere leeftijd worden ingezet om eerder te stoppen met werken.

Enquête duurzame inzetbaarheid

Het verzoek voor het ontwikkelen van deze enquête is in 2019 neergelegd bij Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds). Het Sociaal Fonds heeft deze opdracht vervolgens weer neergelegd bij Agribusiness Service (ABS)

Inmiddels zijn alle enquêtes verwerkt tot een rapportage door ABS. De rapportage zal worden gebruikt om nadere invulling te geven aan het thema duurzame inzetbaarheid in de mengvoedersector. 

Scroll naar boven