Subsidies

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het wordt ook wel het ErVaringsCertificaat genoemd. Door middel van EVC kan bij een werknemer inzichtelijk worden gemaakt over welke competenties hij/zij beschikt. Deze competenties heeft hij verworven door zijn werkervaring.

Door deze ervaring in een ervaringscertificaat op schrift te stellen, kan een werknemer zien over welk niveau hij/zij beschikt en/of hij/zij door middel van opleiding wellicht zelfs een echt diploma kan halen.

Scholing tot naast hogere WEB-niveau

Sinds april 2008 is in de cao (artikel 9.1) het recht op EVC opgenomen. Met de cao per 1 april 2010 is dit recht op EVC uitgebreid met:

  • de scholing op verzoek van werknemer om het naast hogere WEB-niveau te behalen, bijvoorbeeld door scholing tot allround operator/procesoperator B diervoederindustrie door middel van een BBL-traject via bijvoorbeeld Yuverta (zie ook het cursusaanbod van de Nevedi Academy onderdeel Allround operator in de diervoederindustrie (voor deze subsidie i.c.m. bovenstaande BBL-opleiding geldt een 5-jaren eis, oftewel de medewerker moet minimaal 5 jaar in dienst zijn bij de werkgever), alsmede
  • met het recht op EVC voor werknemers die bij reorganisaties boventallig worden verklaard. 

Aanvraagformulier

Aanvragen tot financiering van maximaal € 787,50* kunnen gedaan worden bij de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven. Het Sociaal Fonds beslist over de toekenning van de aanvraag. Een aanvraag voor financiering kan gedaan worden door middel van het Aanvraagformulier Financiering Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Meer informatie is te vinden in de brochure cao-subsidies

*De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de loonontwikkeling cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.

Scroll naar boven