Subsidies

Loopbaancheck

Werknemers kunnen, willen of moeten zich bewust worden van hun kwaliteiten, wensen en mogelijkheden in relatie tot hun huidige baan of werkgever. Het kan geen kwaad hier een keer met behulp van een extern begeleider bij stil te staan. Dit verschaft inzicht in waar de werknemer staat, waar hij/zij heen wil of kan en nog veel meer!

Een loopbaancheck is een instrument om te bepalen: Waar sta ik nu binnen het perspectief van mijn loopbaan? Hiervoor zijn een aantal instrumenten beschikbaar, zoals scans, testen en gesprekken. Conform artikel 9.2 Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven kunnen werknemers eenmaal per vijf jaar extern een loopbaancheck laten verrichten.

Vrije keus

De werknemer heeft vrije keus wanneer het gaat om waar hij de loopbaancheck laat uitvoeren. Externe bureaus zijn vrij in het bepalen hoeveel zij voor een loopbaancheck vragen. Het meerdere kan dus voor rekening van de werknemer zelf komen, dus laat je vooraf goed informeren door de werkgever.

Vakbond of landelijk erkende bureaus

De werknemer heeft weliswaar een vrije keus, maar zowel de loopbaanchecks die via vakbonden gedaan kunnen worden als landelijk erkende bureaus geven een waarborg voor kwaliteit en objectiviteit. De mogelijkheden via vakbonden staan onder de voorbeelden genoemd. Landelijk erkende bureaus zijn aangesloten bij het Noloc, NIP, NOBOL, Vetron of CEDEO.

Aanvraagformulier

Aanvragen tot financiering van maximaal € 787,50* kunnen gedaan worden bij de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven. Het Sociaal Fonds beslist over de toekenning van de aanvraag. Een aanvraag voor financiering voor een Loopbaancheck kan door middel van het Aanvraagformulier Financiering Loopbaancheck.

*De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de loonontwikkeling cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.

Meer informatie is te vinden in de brochure cao-subsidies

Voorbeelden Loopbaanadvies

  • Eén van de doelen van FNV is het werk van de leden zo plezierig mogelijk te maken. Uitgangspunt is hierbij dat je eerder fluitend naar je werk gaat als je doet wat bij je past. Met het loopbaanadvies van FNV kun je erachter komen wat je wilt en waar je goed in bent. Zodra je beter weet wat je wilt, worden er tips en handvatten aangereikt om je doel te bereiken. Men biedt een loopbaanspreekuur, korte workshops en intensievere trainingen aan. Leden van FNV kunnen gratis gebruik maken van deze faciliteiten. Ook niet-leden van FNV kunnen hier terecht.
  • Het traject James is onderdeel van CNV Vakmensen. James biedt loopbaanadvies, loopbaan coaching en helpt bij het actueel maken van portfolio of cv. Het werk in de sector verandert continu. Maar wat betekenen die veranderingen voor jou en je dagelijks werk? Wanneer je je aanmeldt bij James starten we met een intake. Hierna gaan we aan de slag met jouw belangrijkste loopbaanvragen, zoals ‘waar sta ik?’ ‘Wat kan ik?’ ‘Waar wil ik naar toe en hoe kom ik daar?’ James is beschikbaar via de website van CNV en is ook toegankelijk voor niet-leden.
Scroll naar boven