Cao en pensioen

Cao SFGB

Per 1 januari 2020 is de nieuwe cao Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (SFGB) van kracht. De oude cao SFGB liep op 31 december 2019 af. De nieuwe cao kent geen grote wijzigingen en heeft een looptijd van 5 jaar.

Op grond van deze cao SFGB zullen sociale partners gezamenlijk alle afspraken kunnen uitvoeren die zij hebben gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld scholing en opleiding. Alle financieringsbijdragen voor EVC, Persoonlijk Opleidingsbudget, Loopbaancheck, Pensioenscan en Participatiewet worden vanuit dit Sociaal Fonds betaald.

Om dit te kunnen bekostigen hebben sociale partners in de cao graan voor het jaar 2020 afgesproken een bedrag van 100 euro per werknemer vallend onder de cao (dus tot en met functiegroep 8) te gaan heffen. Het bestuur SFGB bekijkt jaarlijks of dit bedrag nog toereikend is. Jaarlijks wordt vanuit het SFGB een verzoek verstuurd aan alle werkgevers om het aantal werknemers vallend onder de cao door te geven. 

Scroll naar boven