Subsidies

Persoonlijke OntwikkelingsBudget (POB)

Vanaf 1 april 2014 is in de cao opgenomen dat werknemers, vallend onder de cao, recht hebben op een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor niet functiegebonden scholing.

Het gebruik van dit POB is op initiatief van de werknemer. De werkgever schiet het bedrag voor en faciliteert. De kosten van de opleiding boven dit bedrag zijn voor rekening van de werknemer. De scholing vindt plaats buiten werktijd.

De werkgever kan bij de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven een verzoek indienen tot financiering. Het Sociaal Fonds toetst de toekenning op basis van arbeidsmarktperspectief. Een verzoek indienen voor een Persoonlijk OntwikkelingsBudget kan via het Aanvraagformulier Persoonlijk OntwikkelingsBudget (POB).

Als criteria gelden:

  1. Het gaat om niet functiegebonden scholing (functiegebonden scholing kan namelijk door de werkgever worden vergoed en vindt over het algemeen plaats onder werktijd).
  2. De scholing is arbeidsmarkt gerelateerd, dus de opleiding moet gebruikt kunnen worden op de arbeidsmarkt (een twijfelgeval is bijvoorbeeld een cursus fotografie; voor hobby of voor toekomstige inkomsten).
  3. Een opleidingsinstituut verzorgt de opleiding en stuurt de rekening. 

De opleiding wordt aangevraagd door de werknemer zelf. De werknemer valt op het moment van de aanvraag onder de Cao Graanbe- en verwerkende bedrijven. Het bedrag van € 1312,50* geldt als totaalbedrag per twee jaar. Het totaalbedrag kan ook in delen worden opgenomen.

*De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de loonontwikkeling cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.

Meer informatie is te vinden in de brochure cao-subsidies

Scroll naar boven