Arbo

RI&E

Om een goed arbobeleid te kunnen voeren moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Plan van aanpak

Een RI&E dient te bestaan uit de inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, de evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden en prioritering van de risico’s. In een Plan van Aanpak wordt beschreven welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het Plan van Aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is.

Vervolgens dient de werkgever de onderwerpen uit het Plan van Aanpak daadwerkelijk aan te pakken. In de branche RI&E zijn de risico’s voor de graanbe- en verwerkende bedrijven opgenomen. Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om zelf een risico-inventarisatie uit te voeren en een Plan van Aanpak op te stellen. Bedrijven die afdragen aan Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen om met deze branche RI&E te kunnen werken. Overige bedrijven kunnen tegen betaling van € 500 per jaar gebruik maken van deze RI&E. 

Inlogcode voor de branche RI&E aanvragen

Stuur een e-mail naar info@graancao.nl voor het aanvragen van een branche RI&E inlogcode. In de e-mail moet staan: de bedrijfsnaam, naam contactpersoon en het e-mailadres van de persoon die gebruik gaat maken van de branche RI&E.

Controle RI&E

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan de arbodienst of een gecertificeerde kerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Het RI&E-instrument voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven is erkend. Door deze erkenning krijgen bedrijven met maximaal 25 werknemers vrijstelling op het toetsen van de RI&E door een arbodienst of arbokerndeskundige. Voor bedrijven leidt dit tot kostenbesparing en minder administratieve handelingen. 

Scroll naar boven