Subsidies

Subsidies

De Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds) stelt zich ten doel het financieren, subsidiëren en ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak graanbe- en verwerkende bedrijven. Op grond van de cao SFGB hebben sociale partners afspraken gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld scholing en opleiding. Denk hierbij aan het onder andere ontwikkelen en subsidiëren van het opleidingsplan alsmede de opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid. Het stimuleren van een betere aansluiting van de graanbe- en verwerkende bedrijven op de arbeidsmarkt. Maar ook het inzichtelijk maken van keuzes rondom pensionering, waaronder het inzichtelijk maken van financiële scenario’s.

Alle financieringsbijdragen voor EVC, Persoonlijk Opleidingsbudget, Loopbaancheck, Pensioenscan en Participatiewet worden vanuit dit Sociaal Fonds betaald.

Scroll naar boven