Subsidies

Goed werkgeverschap

Iedere werkgever is op grond van de Arbowet verplicht een ‘Goed Werkgever’ te zijn. Wat betekent dit in de praktijk voor uw bedrijf?

Een onafhankelijk adviseur kan dit met u bespreken tijdens een bedrijfsbezoek. Middels een vragenlijst en een ronde door de fabriek, bekijkt de adviseur hoe u arbo (bijvoorbeeld RI&E en Atex) en cao-afspraken (Orba en subsidies) in uw bedrijf heeft geregeld. Na afloop van het bezoek ontvangt u een verslag.

Bedrijven die afdragen aan Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven hebben eens in de twee jaar recht op een bedrijfsbezoek. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Scroll naar boven