Cao en pensioen

Functiehandboek

Het Handboek Functiewaardering maakt per 1 april 2011 integraal onderdeel uit van de cao voor de graanbe- en verwerkende bedrijven. Het jaar 2011 kan in zijn geheel als invoeringsjaar worden gebruikt. Hierbij geldt wel het uitgangspunt dat eventuele wijzigingen (met terugwerkende kracht) geacht worden per 1 april 2011 te zijn ingevoerd.

Scroll naar boven