Cao en pensioen

Molenaarspensioenfonds (MPF)

Het Molenaarspensioenfonds (MPF) is het bedrijfstakpensioenfonds voor de graanbe- en verwerkende bedrijven. Dit betekent dat alle bedrijven in de sector verplicht aangesloten zijn, tenzij aan hen dispensatie is verleend.

Administratie MPF

De administratie van het MPF wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering. Alle deelnemers ontvangen van Appel jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Aanvullende informatie en contactgegevens zijn te vinden op de website van het MPF.

Bestuur MPF

Het MPF wordt bestuurd door werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers alsmede een vertegenwoordiger vanuit de pensioengerechtigden. Nevedi is als werkgeversorganisatie de voordragende organisatie voor de werkgeversvertegenwoordigers in het MPF bestuur.

Het Verantwoordingsorgaan

Het MPF kent ook een Deelnemersraad, waarin zowel deelnemers als pensioengerechtigden zitting hebben, als een Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit de leden van de Deelnemersraad aangevuld met twee werkgeversleden. Meer informatie over het Verantwoordingsorgaan is te vinden op de website van het MPF.

Scroll naar boven