Subsidies

Financiële pensioenscan

In de cao wordt de mogelijkheid geboden om financieel advies voor werknemers te subsidiëren via Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds). Werknemers kunnen, indien het bestuur van het Sociaal Fonds daarmee instemt, vijf jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd eenmalig een bijdrage krijgen uit het Sociaal Fonds aanvragen voor een persoonlijke financiële scan ten aanzien van hun pensionering.

Doel subsidie

Het doel van deze subsidie is het inschakelen van een externe deskundige om de mogelijkheden van een werknemer inzichtelijk te maken. De financiële consequenties van deze mogelijkheden worden in kaart gebracht zodat de werknemer een weloverwogen keuze kan maken. Door het uitvoeren van een financiële scan krijgen medewerkers inzicht en besef waardoor ze bewuste keuzes kunnen maken rondom het tijdstip van pensionering. Het uitwerken van de financiële gevolgen van verschillende scenario’s kan daarbij een hulpmiddel zijn om dat inzicht te verschaffen.

Aanvragen subsidie

Aanvragen tot financiering van maximaal € 787,50* kunnen gedaan worden bij de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven. Het Sociaal Fonds beslist over de toekenning van de aanvraag. De subsidie kan aangevraagd worden via het Aanvraagformulier Financiële pensioenscan

*De subsidiebedragen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd conform de loonontwikkeling cao Graanbe- en verwerkende bedrijven.

Voorwaarden

  • Vanaf 5 jaar voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan een aanvraag worden gedaan.
  • Advies is gericht op het inzichtelijk maken van keuzes rondom pensionering, waaronder het inzichtelijk maken van financiële scenario’s.
  • De financiële pensioenscan moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke externe adviseur.

Meer informatie is te vinden in de brochure cao-subsidies

Scroll naar boven