Cao-akkoord Graanbe- en verwerkende bedrijven juni 2022

Nevedi heeft met de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen een cao-akkoord bereikt voor de cao voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven. De cao kent een looptijd van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2022 en omvat onder meer een eenmalige uitkering tot 31 december 2021 en een structurele loonsverhoging van 6,0% per 1 januari 2022.

Deze onderhandelingen kenden een moeizaam verloop waarbij vakbonden en werkgevers soms tegenover elkaar kwamen te staan. Afgelopen winterperiode hebben vakbonden achterbanraadplegingen uitgevoerd op basis van werkgeversvoorstellen met recent gehouden poortacties bij verschillende diervoederbedrijven. Tegelijk is met de oorlog in Oekraïne een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Kostprijsstijgingen van energie en grondstoffen vormen een serieus vraagstuk voor bedrijven en zeker ook voor werknemers in onze sector die dit thuis ook in hun portemonnee voelen. Ook vormt het stikstofbeleid in Nederland een belangrijke factor voor de voerproductie en ontwikkelingsmogelijkheden.

Al met al reden voor vakbonden en werkgevers om opnieuw te zoeken naar openingen die nu gevonden zijn om tot een cao- akkoord komen. Naast genoemde loonsverhoging is ook met name inhoud gegeven aan de Regeling Vervroegde Uitdiensttreding (RVU) voor medewerkers in ploegendiensten die eerder willen stoppen met werken dan op hun AOW-gerechtigde leeftijd. Daarnaast wordt ook inhoud gegeven aan een zogenaamde 80-80-100 regeling. Medewerkers kunnen 80% gaan werken met evenredig salaris maar behoud van 100% pensioenopbouw. Beide regelingen zijn tijdelijk en lopen tot en met 31 december 2025.

Zowel de ledenraadpleging van CNV Vakmensen als van FNV hebben in ruime meerderheid hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Nevedi is blij dat na zo’n lange tijd afspraken gemaakt zijn. Deze worden nu geëffectueerd.

Bron: Nevedi

Scroll naar boven