Cao subsidie Erkenning Verworven Competenties (EVC)

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Het wordt ook wel het ErVaringsCertificaat genoemd. Door middel van EVC kan bij een werknemer inzichtelijk worden gemaakt over welke competenties hij/zij beschikt. Deze competenties heeft hij verworven door zijn werkervaring.

Door deze ervaring in een ervaringscertificaat op schrift te stellen, kan een werknemer zien over welk niveau hij/zij beschikt en/of hij/zij door middel van opleiding wellicht zelfs een echt diploma kan halen. Het recht op EVC staat in je cao evenals het recht om via scholing het hogere Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)-niveau te behalen.

Je hebt na je schoolopleiding veel meer geleerd dan je denkt. Ook als je geen diploma hebt, heb je in je leven allerlei vaardigheden opgedaan. Het probleem is dat je dat moeilijk aan anderen kunt laten zien. Als je een Ervarings Certificaat behaalt, heb je een bewijs van je vaardigheden en weet je welk niveau je hebt. Ook weet je of je via een opleiding een echt diploma kunt behalen. Je hebt ook recht op een EVC als je bij een reorganisatie boventallig bent verklaard.

Bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fons Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds) komen in aanmerking voor deze subsidie. Het Sociaal Fonds beslist of je in aanmerking komt voor de subsidie. Je kunt maximaal 750 euro krijgen.

Aanvraagformulier

Aanvragen tot financiering van maximaal € 750,- kunnen gedaan worden bij de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven. Het Sociaal Fonds beslist over de toekenning van de aanvraag. Een aanvraag voor financiering kan gedaan worden door middel van het Aanvraagformulier Financiering Erkenning Verworven Competenties (EVC). Meer informatie is te vinden in de brochure cao-subsidies.

Scroll naar boven