Cao-subsidie Financiële pensioenscan

In de cao zijn afspraken gemaakt over de manier waarop oudere werknemers gezond met pensioen om kunnen gaan. De afspraken vallen onder het thema duurzame inzetbaarheid

In de cao 2018 – 2020 wordt de mogelijkheid geboden om financieel advies voor werknemers te subsidiëren via Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds). Werknemers kunnen, indien het bestuur van het Sociaal Fonds daarmee instemt, vijf jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd eenmalig een bijdrage krijgen uit het Sociaal Fonds ter hoogte van maximaal 750 euro voor een persoonlijke financiële scan ten aanzien van hun pensionering. De subsidie is bedoeld voor mensen die nog vijf jaar of korter moeten werken voor ze met pensioen gaan.

Doel subsidie

Het doel van deze subsidie is het inschakelen van een externe deskundige om de mogelijkheden van een werknemer inzichtelijk te maken. De financiële consequenties van deze mogelijkheden worden in kaart gebracht zodat de werknemer een weloverwogen keuze kan maken. Door het uitvoeren van een financiële scan krijgen medewerkers inzicht en besef waardoor ze bewuste keuzes kunnen maken rondom het tijdstip van pensionering. Het uitwerken van de financiële gevolgen van verschillende scenario’s kan daarbij een hulpmiddel zijn om dat inzicht te verschaffen.

Aanvragen subsidie

De werkgever/werknemer kan bij het Sociaal Fonds een verzoek indienen om de pensioenscan te financieren. Het Sociaal Fonds toetst de toekenning. De subsidie kan aangevraagd worden via het Aanvraagformulier Financiële pensioenscan

Voorwaarden

  • De aanvraag kan tot 5 jaar voorafgaand aan pensionering worden gedaan.
  • Advies is gericht op het inzichtelijk maken van keuzes rondom pensionering, waaronder het inzichtelijk maken van financiële scenario’s.
  • De financiële pensioenscan moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke externe adviseur.

Meer informatie

Bedrijven die afdragen aan het Sociaal Fonds kunnen cao-subsidies aanvragen. Meer weten over de cao-subsidies? De informatie over de verschillende subsidies is te vinden op de website van Sociaal Fonds en in de cao-subsidie brochure

Bron: Nevedi

Scroll naar boven